Zajęcia dodatkowe
Szkoła oferuje bezpłatne zajęcia dodatkowe:Język angielski w przedszkolu, zerówce oraz koło dla klas IV, V, VI
Koło języka polskiego
Koło matematyki
Zajęcia logopedyczne
Dodatkowo dopłacamy połowę kwoty do każdych zajęć z rytmiki!!