NASZE SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA

Nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce!!

Potwierdzają to wysokie wyniki uzyskane na sprawdzianie szóstoklasisty w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014.

Ponadto nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach plastycznych, manualnych, przedmiotowych.Jesteśmy Eko! Nasza szkoła zajęła 1 miejsce w konkursie zbiórki baterii oraz zużytych telefonów komórkowych!