Mądre myśli
Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie." — Paulo Coelho


Mądrość ludzi jest szaleństwem w oczach Boga. Jeśli posłuchamy głosu dziecka,które mieszka w naszej duszy, oczy nasze znowu nabiorą blasku. — Paulo Coelho


Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka. — Alighieri Dante


Dziecko najwięcej miłości potrzebuje wtedy, gdy najmniej na nią zasługuje. — Andrzej Majewski


Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym. — Phil Bosmans


Dzieci najuważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich. — Eleonora Roosevelt


Oddech dzieci śpieszących do szkoły podtrzymuje świat. — Talmud


Jedna z pułapek dzieciństwa polega na tym, że nie trzeba rozumieć, by czuć. Kiedy rozum zdolny jest pojąć, co się wydarzyło, rany w sercu są już zbyt głębokie. — Carlos Ruíz Zafón


Człowieka, ktory patrzy w oczy dziecka, uderza przede wszystkim ich niewinność: owa przejmujaca niezdolność do kłamstwa, do zakładania maski, czy chęci bycia kimś innym, niż jest. — Anthony de Mello


Dziecko jest ojcem człowieka. — Wiliam Wordsworth


Dziecko patrzy na dorosłych w górę, wskutek czego ich obraz jest wyolbrzymiony. — Antoni Kępiński


Dziecko to uwidoczniona miłość. — Novalis


Dziecko wcześniej rozpoznaje stan psychiczny swojej matki niż otaczające je przedmioty. — Antoni Kępiński


Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy i władcy. — Antoni Kępiński


Dziecko to otwarte, kiełkujące dopiero życie. Czuje ono, postrzega i pyta o coś, co już po chwili uchodzi jego uwagi. Nie troszczy się o swoje chwilowe objawienia i jest zaskoczone, gdy po pewnym czasie dorośli odczytują mu z zapisków, co też takiego mówiło i o co pytało. — Karl Theodor Jaspers


Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba. — Algernon Charles Swinburne


Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci. — św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień zaczyna życie na nowo, bez ciężaru dnia wczorajszego. — Anna Kamieńska


Dzieci i zegarki nie można stale nakręcać, trzeba im dać też czas do chodzenia. — ean Paul Sante


W domu pełnym dzieci diabeł traci swą moc

Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną. — Jean Cocteau


Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają. — Michel Quoist


Przyjaźń zawarta w dzieciństwie to jedyne, co nie umiera wcześniej niż my. — Henryk Mann


Dziecięca pasja jest kapryśną i niewierną kochanką — Carlos Ruíz Zafón


Dzieci rodzą się powoli. Kwiaty też wolno rosną. — Jan Paweł Krasnodębski


To dzieci są prawdziwymi obserwatorami tego świata. — Mian Mian


Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym. — Charles Chaplin


Intuicja dziecka jest najkrótszą drogą do prawdy. — Stanisław Korzonek


Dzieci to najlepsi żołnierze, bo jeszcze wierzą we własną nieśmiertelność. — Cornelia Funke


Dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień zaczyna życie na nowo, bez ciężaru dnia wczorajszego — Anna Kamieńska (1920-1986)


Dzieci i zegarki nie można stale nakręcać, trzeba im dać też czas do chodzenia — Jean-Paul Sartre


Dzieci najuważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich — Eleonora Roosevelt


Pozostań dzieckiem, aby cię zawsze mogły kochać twoje dzieci — powiedzenie estońskie


Dziecko to uwidoczniona miłość — Novalis


Dzieci zaczynają od tego, że kochają swoich rodziców. Po pewnym czasie sądzą ich. Rzadko kiedy im wybaczają. — Oscar Wilde (1854-1900)


Ucz swoje dzieci milczeć. Mówić nauczą się same — Benjamin Franklin


Dzieciństwo jest snem rozumu. — Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau


Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają — Michel Quoistv


Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym. — Charles Chaplin


Dzieci to najlepsi żołnierze, bo jeszcze wierzą we własną nieśmiertelność — Cornelia Funke